Webbplatsen är under utveckling.

Vid utflyttning/ förändring

Flytta från Sävar?

Vid utflyttning skall uppsägning ske både till Telia och till SävarNet. Minst EN månad innan ny påbörjad kvartalsavgift tas ut. Detta då föreningen har förskottsbetalning mot tjänsteleverantör.

För SävarNet krävs skriftlig uppsägning. Använd blankett till höger.

Telia nås på 90200 eller besök Telias sida för detaljerade kontaktuppgifter

All teknisk utrustning för att ansluta till Telia Triple Play ägs av Sävarnet och du som medlem. Samtliga boxar med kring utrustning ska och skall följa med huset vid för säljning.

Produktlista finns under Triple Play, se här

Varför måste en uppsägening göras. Om det inte finns en uppsägning kan inte nästa få tillträde till nätet och tjänsterna. Även ansvaret ligger kvar hos dig som nuvarande kund gällande betalningsansvar.

Gamla ägaren äger också ansvaret vad den nya ägaren gör med denna tjänst. Det vill säga om något olagliga saker förekommer kommer dennes namna att uppges till den myndighet som med hjälp av lagen begärut detta.

Vid övriga frågor kontakta Bengt.