Webbplatsen är under utveckling.

Vid Inflyttning

Flytta till Sävar?

SävarNet har fiberanslutning för Internet, Tv och Telefon. Vi har nästan 680 anslutna hushåll i Sävar.

Är du på väg att flytta in i ett hus som är anslutet till SävarNet bör du läsa informationen om Triple Play som finns här.

Kontakta Bengt Lindgren 070-642 81 29, mail: bengt.lindgren@savar.se för avtal och allmänna villkor.

All teknisk utrustning för att ansluta till Telia Triple Play ägs av Telia och skall följa med huset.

Koder ska ni få från tidigare ägare. Se till att ni lämnat ett underskrivet avtal till SävarNet så ni kan aktiveras och börja nyttja tjänsten.

Produktlista på utrustningen finns under Triple Play se här