Webbplatsen är under utveckling.

Frågor och svar

Frågor rörande fakturor och autogiro kan göras hos Revata.

Detta företag hanterar fakturering samt betalningar åt SävarNet.

Revata AB

Skolgatan 49

903 27 Umeå

Vxl: 090-18 31 20

 

www.revata.se

Org.nr 556909-5820

Vid utflyttning: skall uppsägning ske både till Telia och till SävarNet. Minst EN månad innan ny påbörjad kvartalsavgift tas ut. Detta då föreningen har förskottsbetalning mot tjänsteleverantör.

Skadad markeringsremsa (grön remsa ovanför fiberslang).
OBS! Detta medför ingen kostnad att åtgärda. Kontakta Bengt på tel: 070 - 642 81 29 för mer info.

Vem kontaktar jag om jag ska gräva på min tomt. Ex borrning av bergvärme.
Anmäl in detta till ledningskollen samt läs på denna sidan. Klicka här

AVVAKTA tills ni har fått svar!

Om ni inte får svar så söker ni någon i styrlersen. Kontakta någon i styrelsen (länk).

Nyinflyttad som inte har fiber anslutning. Är ni intresserad av att ansluta fiber till huset via SävarNet. Maila till ordförande (se flik "styrelse") för att ställa upp sig på intresselista. När projketet börjar närma sig start kontaktas ni av utsedd projektledare för information om möjligheterna och nästa steg. Övriga funderingar kan också ställas till ordförande (se flik "styrelse").


Infiormation som ska finnas i mail:

Namn, adress, telefon dag & kvällstid, mail adress

Får du ingen kontakt med styrelsen?
Då detta är en idell förening och det finns inga anställda så kan det vara svårt att nå någon omgående. Lämna meddelande på telefon eller maila någon i styrelsen.

Övriga dokument

Medlemmar kan vända sig till ordförande (se flik "styrelse") för komplenterande dokument.

Vid inträde som medlem fick alla ut stadgar, policy etc. Söker medlemmen detta dokumment igen kontaktas ordförande (se flik "styrelse").